Vietnam - V-League
October 20
FT
Song Lam Nghe An
Hai Phong
Vietnam - V-League
October 21
FT
QNK Quang Nam
Hoang Anh Gia Lai
FT
Khanh Hoa Nha Trang
Da Nang
FT
Thŕnh ph? H? Chí Minh
Běnh D??ng
Vietnam - V-League
October 22
1:00 pm
Than Quang Ninh
? - ?
LS Thanh Hoa
1:30 pm
??ng Tâm Long An F.C.
? - ?
Hňa Phát Hŕ N?i
2:30 pm
TT Hŕ Noi
? - ?
Can Tho